Anasayfa TAROT KELTİK ÇAPRAZ AÇILIMI

TAROT KELTİK ÇAPRAZ AÇILIMI

tarafından Zeynel Eroglu

TAROT KELTİK ÇAPRAZ AÇILIMI

Tarot Keltik Çapraz Açılımı diğer bilinen adıyla kelt haçı, Keltik Hacı açılımları içinde en çok bilinen ve yine en çok tercih edilen açılımdır.
Kehanet = Genel bir oyun, özellikle gelişim süreçleriyle ilgili oynanır.
Zorluk Derecesi = 2
Kart Adedi = 10
Tipik sorular = Amacım nasıl gelişecek?
Nasıl devam edecek?
Meslek hayatımdaki gelişmeler ne aşamada?
Bu açılım sistemi her tür soruya uygundur.
Keltik çapraz, eski çağlardan günümüze ulaşmış en tanınmış açılım sistemidir. Bu sistem, gelişim süreçleri, arka planda kalan şeylerin aydınlatılması, gelecek zaman, neden öğrenme ile ilgili sorulan yanıtlayan, genel bir açılım sistemidir. Eğer belirli bir soru türü için hangi açılım sisteminin kullanılması gerektiğinden emin değilsem, böyle kuşkulu anlarda hep  Tarot Keltik Çapraz kullanırım.
Kartların açılımı şöyledir:

Tarot Keltik Çapraz Açılımı için şu sözcükler kullanılabilir

1 = Bu, odur
2 = Bu, onunla çakışıyor
3 = Bu, onu yüceltiyor
4 = Buna dayanıyor
5 = Daha önce bu oldu
6 = Bundan sonra şu olacak
7 = Soru soran kişi bu
8 = Burada olacak
9 = Bunlar umut ve korkular
10 = Buraya gidiyor

Ya da şu şekilde ifade edilebilir:

1 = Konu bu
2 = Bu ona eklenecek
3 = Bunun farkına varılıyor
4 = Bu hissediliyor
5 = Bu, buna neden oldu
6 = Böyle devam edecek
7 = Soru soran kişi bunu böyle görüyor
8 = Diğerleri böyle görüyor, ya da burada olacak
9 = Soru soran kişi bunları bekliyor ya da bunlardan korkuyor.
10 = Buraya gidiyor

Tarot Keltik Çapraz Açılımı Tek Tek Anlamları

1 = Çıkış durumu.

2 = Destekleyici ya da engelleyici olabilecek şevk.
Bu iki karttan, ne olduğuna dair ana yanıtı alırsınız. Bunları izleyen üç kart, olayın içyüzüyle ilgili açıklamalar verirler.

3 = Bilinç düzlemi. Soru soran kişinin, sorunun konusuyla ilgili bildiği şeyler; farkında oldukları, görünen şeyler ya da bilinçli olarak elde edilmeye çalışılanlar.

4 = Bilinçdışı düzlemi, ikinci formülde, «Buna dayanmaktadır» denmektedir. Bununla, bir durumun bu düzlemde kenetlenmiş olduğu, iç güçler tarafından desteklendiği en güçlü köklere sahip olduğu ve zorlukla sarsılabileceği anlatılmaktadır.
Sorunun türüne göre, bu iki kartın anlamlan, farklı olarak da yorumlanabilir. Ama sonuç olarak konuyla ilgili aklın (3) ve yüreğin (4) ne söylediğini aktarırlar.

5 = Zaman olarak geçmişi gösteren kart. Bu kart yakın geçmişi gösterir ve şimdiki durumun nedenleriyle ilgili ipuçları verir.

6 = Geleceği gösteren ilk kart, yakın gelecekle ilgili genel bir bakış sağlar ve ilk olarak ne olacağım belirtir.

7 = Bu kart soru soran kişiyi, onun konuya yaklaşımını (1.ve 2.kartlar), ya da nasıl olduğunu gösterir.

8 = Ortam. Burada hem olayın gerçekleştiği yer, hem de başka kişilerin konu üzerindeki etkileri yansıtılıyor olabilir.

9 = Umutlar ve korkular. Bu kart, gerçekten olacakları gösterecek bir karaktere sahip olmadığı için, çoğu zaman gerektiği kadar önemsenmez. Ne var ki, özellikle tanımadığınız bir kişi için kart açıyorsanız ya da sorunun ne olduğu size söylenmemişse, size son derece önemli bilgiler verir.

10 = Geleceğe işaret eden ikinci kart, daha uzun bir zamanı gösterir ve, aynı zamanda sorulan konunun ulaşacağı tepe noktasını da belirtir.
Geleceği gösteren kartlar yalnızca 6. ve 10. kartlardır, geri kalanları sorunun konusu, ortamı ve içyüzüyle ilgili açıklayıcı ek bilgiler veririler.
Eğer kartlar orada bulunmayan bir kişi adına açılıyorsa, daha önceden bu yerin bizim (soru soran kişi olarak) durumumuzu mu, yoksa söz konusu olan kişinin durumunu mu yansıttığına karar vermemiz gerekir.

Tarot Keltik Çapraz Yorum aşamaları

Yorumlamaya 5.kartla (geçmiş, ön hikâye) başlayın ve daha sonra 9.karta (umut ve korkular) geçin.
Sorunun sorulmasının içyüzünü (5.kart) ve soru soran kişinin umutlarını ve korkularını (9.kart) anlamanız sağlanacağından, bu biçimde çok daha iyi bir bakış elde edebilirsiniz.
Bundan sonra o andaki ana şevkleri gösteren 1. ve 2.kartları yorumlayın ve konunun bilinçli olarak nasıl algılandığını (3.kart) ve bilinçdışındaki yerini (4. kart) belirleyin.
Soru soran kişinin konuya yaklaşımını (7.-kart) ve ortamı ya da dış etkileri (8.kart) inceleyin.
En sonunda da yorumu, geleceği işaret eden 6 ve 10 numaralı kartlarla tamamlayın.

TAROT ASTROLOJİ ÇARKI – TAROT İLİŞKİ AÇILIMI – TAROT KÖR NOKTA AÇILIMI – TAROT ANKH AÇILIMI – TAROT KARAR OYUNU AÇILIMI
TAROT AZİZE’NİN SIRRI AÇILIMI – TAROT İNANNA’NIN YERALTINA İNİŞİNİN AÇILIMI – TAROT KELTİK ÇAPRAZ AÇILIMI – TAROT HAÇ AÇILIMI
TAROT KRİZ OYUNU AÇILIMI – TAROT FİYONK AÇILIMI – TAROT LEONARDO AÇILIMI – TAROT JOKER OYUNU AÇILIMI
TAROT EŞ OYUNU AÇILIMI – TAROT GEZEGEN OYUNU AÇILIMI – TAROT PLAN OYUNU AÇILIMI – TAROT YILDIZ AÇILIMI
TAROT MERDİVEN AÇILIMI – TAROT KAPI AÇILIMI – TAROT YOL AÇILIMI – TAROT ÇİNGENE’NİN SİHİRLİ SÖZLERİ