Home TAROT YILDIZ AÇILIMI

TAROT YILDIZ AÇILIMI

by Zeynel Eroglu

TAROT YILDIZ AÇILIMI

TAROT YILDIZ AÇILIMI

TAROT YILDIZ AÇILIMI

Kehanet = Durum tanımlaması ve geleceğe bakış
Zorluk Derecesi = 3
Kart Adedi = 4
Tipik Sorular = Amacım nasıl bir gelişme gösterecek? Meslek yaşamım nasıl sürecek? Bu açılım sistemi, her hangi bir soru sorulmadan da kullanılabilir.
Bu oyun özellikle, diğer açılım sistemlerinde her bir kartın, bulunduğu konuma göre fazlasıyla kesin anlamlar taşımasından rahatsız olan, sezgisi geniş yorumcular için uygundur. Bu oyunda her alan iki anlam taşıdığı için, burada sezgiye dayanan yoruma daha çok yer verilebilmektedir. Bu oyun hem soru sorarak, hem de sormadan oynanabilir. Altı kart aşağıdaki biçimde yerleştirilir:
Yorum sırasında kartlar şu şekilde birleştirilir:
1. İki üçgen olarak yansıttıkları:
1, 4 ve 5 Konuyu, durumu ya da soruyu
2, 3 ve 6 Soran kişiyi ve onun yaklaşımını
2. Çeşitli düzlemleri gösteren üç sütun olarak yansıttıkları:
2 ve 4 Dış, somut ve fiziksel düzlemi l ve 6 Bilinç, zeka ve algı düzlemi
3 ve 5 Ruhsal, sezgisel ve içgüdüsel düzlem

Tek tek anlamların daha iyi anlaşılması için, sağ taraftaki şemayı inceleyiniz: