Home Tarotun Tarihçesi

Tarotun Tarihçesi

by Zeynel Eroglu

Tarotun geçmişi tam olarak bilinmesede hesaplamalara dogrultusunda.Danyal Peygamberler dönemine ulaştığı söylemi dışında 18. yüzyılda Antoine Court de GEBELiN (1725-1784) sebebi ile oyun tekrardan keşfedilmiştir. GEBELiN, “Monde Primitif adlı varlıklı eserinde, Mısır kütüphanesinin yok olan eserlerinden bugüne kadar ulaşabilen tek kitap olarak tanımlar TAROT kartlarını.

Fakat 13. yüzyılda tüm izler kaybolur. 1240 yılında Worcester`in sinotunda Kral ve Kraliçe`nin Oyunu adlı bir oyunda söz edilse de bunun bir kart oyunu olup bulunmadığı bilinmemektedir. Kartlar ilk kez isimleri Naibi altında 1299`da “Trattato del governo della familia di Pipozzo di Sandro” adlı eserde yine ortaya çıkar. 14. yüzyılda ise kart oyunlarının yasaklandığını gösteren çeşitli belgeler mevcuttur.

Akla yatkın bir teoriye göre sırf Büyük Arkana`nın 22 kartı eski tarihlere dayanmaktadır. Küçük Arkana`nın 56 kartının kökeninin ise Ortaçağ bulunduğu varsayılmaktadır.

Akla yatkın bir teoriye göre sadece Büyük Arkana`nın 22 kartı eski tarihlere dayanmaktadır. Küçük Arkana`nın 56 kartının kökeninin ise Ortaçağ bulunduğu varsayılmaktadır. yine bu teoriye göre Küçük Arkana`nın 4 serisi, Ortaçağ döneminin 4 esas sınıfını temsil etmektedir: Kılıç = şövalye, Kupa = Din Adamı, nakit = Tüccar, sopa = Köylü. Değişen tahminlere göre kartların ya Haçlılar sebebi ile (Mısır kökenli), yada çingeneler sebebi ile (Hint kökenli) Avrupa`ya getirildiğidir. ancak bu iki varsayımı yukarıdaki tarihlerle desteklemek imkansızdır.

Kartları sadece 1500 yıllık bir tarihe sahip olmaları ya da belki daha eskiye dayanmaları o kadar mühim değildir; kayda değer olan özellikle Büyük Arkana`daki 22 sembolün insanlık tarihinin ilk dönemlerinde dahi bireylere aşina olması ve efsanevi işaretler olmalarıdır.

Tarot İsmi

Kartların ilk ortaya çıkışı “Naibi” adı altında olmuştur. Bugünkü adı ise italya`da ortaya çıkmıştır ve Tarrachino, Tarocco yahut Tarocchi”den gelmektedir. Bazılarına göre isim Po nehrinin bir kolu olan Taro nehrinin isminden üretilmiştir. birileri ise buna karşı çıkıp kelimenin 4 harfi kombinasyonları ile oyunun kendi içinde bir bağlantı bulmaya çalışmıştır. örnek olarak Amerika`lı okültist Poul Foster CASE (1884-1945) Taro kelimesinin 4 harfinin kombinasyonlarından Rota, Taro, Orat, Tora, Ato cümlesini bulmuştur ki tercümesi Tarot`un çarkı Athor`un Kanununu Bildirir anlamındadır.

Oyunun Kurulması

Eski kart oyunları farklı sayıda kartlardan oluşmaktadır. Floransa oyununda 41 koz kartı ve 56 koz olmayan kart varken Bolonya oyunu 62 karttan ve Andre MANTEGNA`nınki 40 karttan oluşmaktaydı. Bazı oyunlar her birisi 12 karttan oluşan 12 seriye bölünmüşken, birileri 12 karttan oluşan 8 seriden meydana gelmektedir. Bugün bildiğimiz 22 Büyük Arkana kartından oluşan oyun ilk 1600 senesinde italyan Garzoni vasıtası ile ortaya atılmıştır. Bu biçimde oyunun ismi Marsilya Tarot`u ve ya Venedik Oyunu olmuştur. Büyük Arkana 22 kartta (0 = Joker, XXı = Dünya`ya kadar) bize mitolojik hikayeler ya da diğer efsanelerden tanıdık gelen resimler bulunmaktadır. Küçük Arkana`nın 56 kartı ise bugünkü kart oyunlarından fazla iyi tanıdığımız 4 ayrı seriye aynı bir biçimde bölünmektedir. (sopa = Maça, Kılıç = Sinek, Kupa = Kupa, nakit = Karo`dur). Bu serilerin her birisi yine kendi içinde 10 sayı kartı (1 = As`dan on`a kadar) ve 4 saray kartı (Kral, Kraliçe, Prens, Kupa) şekilde ayrılmaktadır.

20. yüzyılın başında Tarot kartlarına olan talep birden bire artar ve Arthur Edward WAıTE (1857-1941) yardımıyla oyun bir hayli tanınır. WAıTE 1888`de kurulan bir derneğin üyesi ve sonra baş ustası olur. Derneğin üyesi sanatçı Pamela Coleman SMıTH sebebi ile çizilen yeni bir Tarot oyununun fikir babası olur. Bu kartların üzerlerinde çizerin baş harfleri olan PCS harfleri yer alır. öteki Tarot oyunlarında yalnızca Büyük Arkana`nın kartları, Saray Kartları ve 4 As kartı resimlidir. WAıTE yönünden geliştirilen oyunda kalan öteki 36 kart da resimlenmiş olup fal açana ilham verirler. Bu resimler yardımıyla Tarot dünyanın enfazla isimlendirilen fal açma yöntemi durumuna gelmiştir.