Home Ters Yönde Giden Gezegenler

Ters Yönde Giden Gezegenler

by Zeynel Eroglu

Ay – Güneş – Jüpiter – Mars – Merkür – Neptün – Pluton – Satürn – Uranüs – Venüs
Gezegenler Anahtar Kavramları – Ters Yönde Giden Gezegenler – Sabit Yıldızlar

TERS YÖNDE GİDEN GEZEGENLER

Doğum haritasında geriye giden bir gezegen varsa, o gezegen tarafından yönetilen olaylar yavaşlar; kişi daha çok içine dönerek kendi kendini inceler. Bu yavaşlatılmış hareketten ötürü kişi olağan durumlarda kaçırabileceği bütün ayrıntılardan yararlanabilir. Geri giden gezegen,gezegenin bulunduğu ev, burç, bu gezegenle
ilgili işlerin bitirilmediğini ve uğraşılması gerektiğini belirler.
Yıldızlar “normal” olarak ileriye doğru giderler. Ancak, güneş ve ay tarafından izlenen yıldızlar sadece konum bakımından değil, zaman bakımından da ileriye doğru bir hareketle rasat ederler. Yani, belirli bir yönde, geçmişten gelerek bugün üzerinden geleceğe doğru giderler. Bu olgudan da şu sonucu çıkartırız ki, ters yönde hareket eden gezegenler geleceğe doğru değil de, geçmişe, zaten yaşanmış olanlara bir bakış açısıdır.
ters_yonde_giden_gezegenler
Gezegenlerin ters yönde hareket etmeleri “geçmiş hatıraların görüntüsü / fenomeni” olarak yorumlanacağı gibi, zaten yaşanmış olanları tekrar tekrar düşünmek, tekrar üzerinde çalışmak olarak da yorumlanabilir. Fakat, olayların ileri gidişatına tezatlık oluşturacak şekilde “geçmişe saplanıp kalma” olarak da yorumlanır.

Gezegenlerin ters yönde hareket etmelerini “geçmişle bir bağ” olarak anlayacak olursak, horoskop sahibinin gelişmişlik derecesine göre bunu ya geçmişte yaşananların yeteri kadar öğrenerek sindirilmemiş olmasından kaynaklanan bir açmaz olarak ya da geçmişte kazanılan becerilere direkt bir yol olarak etkilediklerini söyleyebiliriz.

Gezegenlerin ters yönde hareket etmeleri, horoskop sahibinin, aslında kendi hayatında izi bile olmayan bir olayın, sanki kendi deneyiminden biliyormuş gibi hissetmesine yol açabilir. Bu geri gitme eski bir olayın şu ana gelip sindirme/iyice anlama görevini taşıyor olmasına işaret edebilir. Önemli olan evlere ve burçlara göre yaşamdır…

Ters Yönde Giden Gezegenler Hakkında Detaylı Bilgiler

Güneş ve Ay geri gitme hareketi yapmazlar. Diğer gezegenler ise zaman zaman geri giderler. Merkür hemen hemen yılda üç kez geri gider, hareketsizleşir, sonra yine ilerler. Merkür’ün bu hareketleri, iletişimlerin akışı ile plan ve düşüncelerin gelişmesi üzerinde önemli etkiler yapar.

Doğum haritasında Merkür geri gidiyorsa, kişi düşünce ile ilgili işlerde daha yavaş ve önlemci, konuşmalarında daha dikkatli olur. Uzun süre düşündükten sonra karar verebilir. Alınmış kararlar üzerinde bile düşünmeyi sürdürerek yine gözden geçirir. Bu kişiler geçmiş deney ve düşünceleri öznel olarak değerlendirdiklerinden yavaş öğrenir gibi görünür, ama bu yüzden daha anlayışlı olurlar.

Doğum haritasında Venüs geri gider durumdaysa kişinin yalnızlık ve duygusal karışıklıklar içinde olacağını gösterir. Bu kişilerin duygusal ve sosyal davranışları özneldir. Bu konulardaki duyguları açık değildir. Geri giden Venüs kişiye sevilmediği duygusunu vererek sıkıntılara ve bocalamalara neden olur. Bu kişiler sık sık büyük aşklara, görülmemiş bağlılıklara gereksinme duyarlar.Maddesel kısıtlamalar ve yavaşlamalar, Venüs ileri hareket ile düzelene dek devam eder.

Doğum haritasında Mars geri gidiyorsa; hareket getiren güçlere kararsızlıklar, fırsat eksikliği ve istenmeyen durumlar nedeniyle engeller çıkar. Çeşitli terslikler doğar. Bu kişiler düşüncelerinde de önlemci olurlar. Kendilerini bir işe bağlamadan, önce yapacakları işte kararlı olmayı istediklerinden, atılganlık ve kötü hareketlerin hoş olmayan sonuçlarından doğal olarak zarar görmezler. Öfke ve diğer isteklerini ruhsal nedenlerle bastırabilirler. Geri giden Mars iyi bir biçimde ele alınırsa,sabır ve kararlılık konularında değerli dersler alınıp yapıcı hünerler kazanabilir.Bu kişiler göründüklerinden daha sinirlidirler.

Doğum haritasında Jüpiter geri gidiyorsa kişi, eğitim, din, kültür ve felsefe konularında inceleyici olur. Bu konulara esrarlı bir yaklaşımı vardır. Günün kültürel ve dinsel akımlarını kabul etmekte ölçülü davranırlar.Sosyal yetiştirilişlerinde ruhsal karışımlar olabilir. Ailede nörotik eğilimler görülebilir.

Doğum haritasında geri giden Satürn, makam ve meslek saygılığına yönelik davranışların geçmiş deneylere dayandığını gösterir. Genellikle bu kişiler bitirilmemiş işleri çözümler ya da başlanmış ama gelişmemiş işleri tamamlarlar. Satürn’ün verdiği sabır,ölçülülük ve tutuculuk belirginleşir. Ancak kişi yeni fırsatlar doğduğunda kararlı davranamayacak kadar eski işlere dalabilir.

Doğum haritasında Uranüs geri gidiyorsa, bitirilmemiş işler beklenmedik bir şekilde yinelenmek üzere ortaya çıkabilir. Arkadaşlar,grup ilişkileri ve amaca yöneliş biçimleri geçmişe dayanır. Kişisel özgürlük geçmişteki deneylerin ışığında davranışların gözden geçirilmesiyle kazanılır.

Doğum haritasında Neptün geri gidiyorsa kişi içe dönük olur. Sezgi ve duyguları üzerinde değerlendirme yapmaya yönelir. Aldatıcı durumlar, ruhsal davranışların sürekli gözden geçirilip yeniden değerlendirilmesine neden olur. Bu gibi eğilimler, kişiyi ruhsal ve sezgisel algılamalara karşı daha duyarlı yapar.

Doğum haritasında Pluto geri gidiyorsa, kişi gizli ve bilinmeyen davranışlarda bulunur. Vergi ve miras işlerinin yönetiminde dolaylı yaklaşımlar yapar.Kendisini kanıtlama çalışmaları dışarıdan izlenemez,fakat kendi içinde hareketlidir.

Astroloji Ters Yönde Giden Gezegenler konusu hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…