Home Tibet-Moğol Astrolojisi

Tibet-Moğol Astrolojisi

by Zeynel Eroglu

Tibet AstrolojisiTibet-Moğol astrolojisi çalışmaları pek çok konuyu ele alır. Çoğu kimse astrolojinin yıldız haritalarının hesaplanması ve yorumlanmasından ibaret olduğunu düşünür; Tibet-Moğol astrolojisi çalıştığınız zaman bunu da öğrendiğiniz kesinlikle doğrudur.
Fakat Tibet-Moğol yıldız haritaları yalnızca bir kimsenin içine doğduğu kişiliğin resimlerini – doğum haritasını – sunmakla kalmaz.
Aynı zamanda söz konusu kişinin yaşamını yıllar içerisinde nasıl devam ettireceğini de ayrıntılı bir biçimde anlatır; bu da Batı yıldız haritalarından farklı bir biçimde elde edilen ilerlemiş haritadır.

Bir kimsenin bir takvim bağlamında doğum tarihine ve ömürlerinin ilerleyişine sahip değilseniz, yıldız haritası çıkaramazsınız.
Bu sebeple, bu çalışmanın büyük bir bölümü yine Batı takviminden oldukça farklı olan Tibet ve Moğol takvimlerini elde etmeye yönelik matematik ve hesaplamalar gerektirir.
Dahası, gezegenlerin doğum zamanındaki ve daha sonraki konumlarını tam olarak bilmiyorsanız yıldız haritası çıkarmanız mümkün değildir.
O halde, bu eğitimin bir diğer önemli kısmını Tibet-Moğol gezegenlerin günlük konumlarını hesaplamaya yönelik matematiği öğrenmek oluşturur.
Batıda olduğu gibi, danışmak isteyenler için bu konumlara ilişkin hazır bulunabilen birkaç tablo vardır ama Tibetli ve Moğol astrologlar genellikle her şeyi elle hesap ederler.

Almanak

Astrologlar, takvimle birlikte, almanaklar da yapar. Almanak, tarlalarda ekinleri ekmek,
biçmek ve toplum için önemli olan benzer şeyleri yapmaya başlamak için en kutlu günleri ve saatleri bildirir.

Tibet-Moğol tıbbında olduğu gibi, Tibet-Moğol astrolojisi de Hint, Eski Yunan, Çin, Orta Asya ve yerli Bön kökenlerinden türemiş farklı özellikleri eşsiz bir şekilde harmanlar.
Malzemesi belli başlı iki gruba ayrılır: “beyaz hesaplamalar” ve “siyah hesaplamalar.” Bu adlandırmanın “beyaz” veya “kara” büyüde olduğu gibi iyi veya kötüyle hiçbir ilgisi yoktur.
Beyaz ve siyah, sırasıyla Hindistan ve Çin’in Tibetçedeki karşılıklarının kısaltmalarıdır.
Tibetçede Hindistan, “insanları beyaz giyinen uçsuz bucaksız diyar,” Çin ise “insanları siyah giyinen uçsuz bucaksız diyar” olarak bilinir.

İçsel olarak ise, zamanın geçişini bedenin döngüleri vasıtasıyla ölçmek mümkündür. Söz gelimi, zamanı bir kişinin aldığı nefeslerin sayısıyla ölçebilirsiniz.
Zamanı çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılıktan oluşan beşerî yaşam döngüsüyle veya bir kadının âdet döngüsüyle ölçmek de mümkündür.
O halde, dışsal ve içsel zaman döngüleri bulunur ve Kalachakra öğretileri uyarınca, bunlar birbirine paraleldir.
Hint Hindu ve Tibet-Moğol sistemleri Zodyak’a ilişkin olarak, Eski Yunan ve modern Batı sistemlerinden önemli derecede farklı olan bir diğer özellik paylaşırlar.
Bunlar sabit yıldız (yıldızlarla hesaplanan) veya sidereal Zodyak kullanırken, Eski Yunan ve modern Batı sistemleri tropikal Zodyak kullanır.
Esasında olan şudur: Kalachakra sistemi Hint Hindu astroloji sistemlerinin bir sabit yıldız Zodyak’ı kullanmalarını eleştirmiş ve tropikal bir Zodyak’ı savunmuştur.
Tibetliler ise, Kalachakra Zodyak sistemini benimsediklerinde buna itibar etmemiş ve, tüm Hint Hindu sistemlerinden farklı olmakla beraber, tekrar bir sabit yıldız sistemine geri dönmüşlerdir.

Klasik AstrolojiModern Astroloji Hint Astrolojisi Ruhsal Astroloji – Çin Astrolojisi Osmanlı AstrolojisiCeltik Astrolojisi Ari Astroloji – Türk AstrolojisiBabil Astrolojisi Birmanya Astrolojisi –  Maya Astrolojisi – Uranyen AstrolojisiMısır Astrolojisi Tibet Astrolojisi Helenistik Astrolojisi – Kabalistik AstrolojisiKatarcik Astrolojisi Kızılderili Astrolojisi – Ezoterik Astrolojisi