Home Genel Türkiye’de Medyumlar

Türkiye’de Medyumlar

by Zeynel Eroglu
0 comment

Türkiye’de Medyumlar ve Türkiye de Medyumluğun Anlamı – Misyonu

Türkiye de Medyumlar sayılacak olsa bir elin parmakları sayısını geçmez. Esasında bir çok ülke için de böyledir. Ancak ortadoğu coğrafyası daha farklıdır.

Türkiye de Medyumlar ve Ortadoğu da Medyumlar

Nedendir bilinmez ancak bana göre ayrı bir araştırma konusudur ortadoğu coğrafyası; yani mısır, hindistan, tibet, çin ve arabistan gibi ülkeleri ve insanlarını barındıran bu yerleşim merkezlerinin farklı bir mistik havası vardır. Düşünsenize hemen hemen tüm dinler ve inançlar bu coğrafyalardan çıkmıştır. Ayrıca 3 semavi din için kutsal olan Kudüs de buradadır.

Türkiye de Medyumlar ve Mistik – Kozmik İlimler

Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik yani islam da bu coğrafyalarda doğmuştur ve hala hüküm sürmektedir. Ayrıca Budizm, Hinduizm, Konfüçyünizm gibi kimilerine göre din olan, kimilerine göre felsefe yada yaşama biçimi diye söylenen disiplinlerde yine bu coğrafyalarda çıkmış ve hala yaşamaktadır. İlaveten, Yoga, Kung-fu, Shiatsu, Akupunktur, reiki, feng-shui gibi hayatsal ve yaşamsal önemi olan öğretilerde bu coğrafyalara aittir.

Kanımca yeryüzünün yani dünyanın manyetik kalkanının bu coğrafyalar üzerindeki etkisi çok yoğun değildir. Bu nedenle olabilir. Elbette başka sebeplerde vardır ancak ilk aklıma gelen bu oldu. Dedim ya ayrı bir araştırma konusudur Ortadoğu Coğrafyası…

Türkiye de Medyumlar ve Şamanizm

Bu coğrafyalarda, medyumlar, mistikler, şifacılar, şamanlar, gurular, rahipler bol miktarda bulunmaktadır. Ancak Türkiye de Medyumlar ve Medyum konusuna bakıldığında, ülkemizde durum biraz farklıdır. Gerçi Türkiyenin ve yaşayanlarının kökeni her ne kadar orta asyadan şamanlıktan geliyorsa da şaman kültürü, şaman disiplinleri ve şaman adetleri unutulmaya yüz tutmuştur. Türkiye de Medyumlar ve Türkiye de Medyumlar ile ilgili bazı öğretilerin unutlmasıda işte tam bu nedenledir

Türkiye de Medyumlar ve İnanışlar

Devam eden bazı adetler yok değildir. Örneğin kurşun dökme bir şaman geleneğidir. Kötü ruhları ve cinleri kişinin üzerinden ve ortamdan kovmak içindir. Günümüzde birazda islamlaştırılarak işin içine nazar ayetleri ve benzeri dualar da okuma da karıştırılmak sureti ile gelenek devam ettirilmektedir. Bu konuya daha derin bir şekilde kurşun döktürme bahsinde gireceğiz. Şimdilik bu kadar bilgi yeter.

Türkiye de Medyumlar ve Türkiye de Medyumluk

Türkiye de Medyumlar yada Türkiye Medyumları deyince aklıma ilk Medyom (özellikle medyum değil medyom yazdım, kendi kitaplarında bu şekilde yazar.) Rahmetli Bedri Ruhselman gelir.

Bedri Ruhselman (d. 1898, İstanbul – 16 Şubat1960, İstanbul), hekim, keman virtüözü ve neo-spiritüalizm’in ya da Türkçe’deki adıyla, deneysel yeni-ruhçuluğun (neo-spiritualisme expérimental) kurucusudur. Türkiye’deki metapsişik çalışmaların öncüsü olarak kabul edilir. Hiç evlenmemiştir. Bedeni Zincirlikuyu mezarlığına defnedilmiştir.

Türkiye de Medyumlar ve Medyumluğun Anlamı

Dikkatinizi çekerim, rahmetli Medyom Bedri Ruhselman, Kuzey Kafkasya’da yaşayan Çerkes’lerin Şapsığ kabilesindendir. Babası Cemalettin efendi 1860’da Kafkasya’da doğmuş ve beş yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul’a göçmüştür. Sanırım anladınız soyu Şamanların anavatanından geliyor.

Türkiye de Medyumlar ve Medyumluğun Misyonu

Yayımlanan bir çok kitabı olmakla birlikte Ruhsal Araştırmalar Derneği kuurucusudur. Bedri beyin şu sözleri takdire şayandır.

Medyomluk bir misyondur. Misyon demek, insanlık topluluğunun tekamülüne hizmet yolunda kendisini feda edebilmeyi fiilen göze almış olmak zarureti demektir. Acaba herkes kendisini, içinde yaşadığı insanlık uğrunda feda etmek kudretini gösterebilir mi? Bu, dile kolay gelir ama yapılması çok zor bir iştir. Her isteyen istediği anda bir müzisyen olamaz, bir mühendis, bir doktor kısacası herhangi bir meslek sahibi olamaz. Bütün bunlar, o meslekte yeterli derecede bilgi ve meleke sahibi oluncaya kadar geçirilmesi gereken bir sürü hazırlık evrelerini tamamlayıp, bunların başarılı sınav devrelerini atlattıktan sonra ancak mümkün olabilen şeylerdir. Ve böyle bir duruma girmiş olmayı da, liyakat kelimesi ile ifade ederler. Şu halde liyakat kazanmak, bir işi başarabilmek için gerekli olan kudretleri elde etmek demektir ki, bu da ancak o kudretleri insana kazandırıcı yollarda yapılacak işin önem ve kapsamı oranında uzun ve yorucu, sabır ve sebata bağlı bir çalışma ile elde edilebilen bir gelişme halidir.

Doğru söze ne denir. Bu söze uyan yada yakışan Türkiyede kaç tane medyum bulursunuz? Ben bilmiyorum. Siz biliyormusunuz?

Türkiye de Medyumlar konusu ve Türkiye de Medyumlar ile ilgili soru, sorun ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz…

Zeynel Eroglu
20.03.2012 Avcılar

İlgili Yazılar

Leave a Comment