Home Genel Tütsüler Ne İşe Yarar, Tütsü Yakılan Yere Cinler Mi Gelir?

Tütsüler Ne İşe Yarar, Tütsü Yakılan Yere Cinler Mi Gelir?

by Zeynel Eroglu
0 comment

Tütsüler Ne İşe Yarar, Tütsü Yakılan Yere Cinler Mi Gelir? Hakkında Bilgiler

Tütsünün dünya ve ülkeler tarihinde öenmli bir yeri vardır. Hindu ve Budistler’in tapınaklarda yaktığı tütsü, Japonlar’ın da Shinto ayinlerinin bir parçası. Çin’de ise çeşitli festivallerde ve ölü ruhları çağırmak için tütsü kullanılıyor…

Her ne kadar inkar edilse de bizim kültürümüzde de eskiden beri süregelen tütsü geleneği vardır. Günümüzde bazı mevlidlerde hala tütsü yakılıyor…

Bioenerji ve meditasyonda da tütsünün yeri vazgeçilmezdir. Tütsünün insan Aurasını temizlediğine inanılır ve çakra açma çalışmalarında tütsülerden faydalanılır.

Ancak burada bahsedeceğimiz husus havas ilminde tütsünün yeri…
Bazı çalışmalar, uygulamalar ve işlemlerde Misk-Amber kokusunun ve safranın önemli yer tuttuğunu belirtmiştik. Havas ilminde tütsünün büyük yeri vardır. Havas alimleri tütsünün nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağının önemini bilirler. Kesin olarak söyleyebiliriz ki; her çalışmanın tütsüsü vardır ve uygulaması farklıdır. Mesela geri döndürme, barıştırma ve aşk çalışmalarında kalkıp yedi dükkan süprüntüsü yakılmaz. Bu tür işlemlerin kendine has tütsüsü vardır. Yedi dükkan süprüntüsü isimli tütsü, eskilerden günümüze kadar nazar ve göz değmesi için, evdeki kötü varlıkların gitmesi için yakılmıştır.

Bir tütsünün tek başına büyü bozduğu başlı başına bir uydurmadır. Evet büyü bozmada tütsülerden yararlanılır, sadece büyü bozmada değil, hemen hemen bütün işlemlerde tütsü önemli bir rol oynar. Ancak keşke büyü bozabilmek bir tütsü yakmak kadar basit olsaydı…

Havas ilminde Misk, Amber, Öd ağacı, Sandal kokuları genel olarak kullanılan tütsülerdir.

Tütsüler Ne İşe Yarar, Tütsü Yakılan Yere Cinler Mi Gelir? Hakkında Gerçek Bilgiler

Tütsü yakınca Cinlerin musallat olması söz konusu değildir. Tütsü yakmakla cinler musallat olmaz. Dini anlamda bu tam bir hurafedir. Tütsülemek, kötü kokuyu yok etmek için yapılır Budistler de yapsa, tütsü yakmak günah olmaz

Din kitaplarımızda deniyor ki:

Nazar değen çocuklara tütsü yapmak caizdir (Fetava-i Hindiyye)
Cenaze, örtülü olarak, tütsülenerek yıkanır (Redd-ül-muhtar)
Nimet-i İslam kitabında da, cenazeyi tütsülemenin müstehab olduğu yazılıdır
Bu konudaki birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
Oruçlu ziyaretçinin hediyesi sakalına koku sürünmek, elbisesini tütsülemektir (Beyheki)
Meleklerin hediyeleri, camilere tütsü koymaktır (Ebu-ş-şeyh)
Resulullah öd ağacıyla tütsülenir, ona bazen kafur da katardı (Müslim)

Mescid kapılarının önünde temizlik yerleri yapın, Cuma günleri böyle yerleri tütsüleyin (İbni Mace, Taberani

Ebu Davud’daki bir hadis-i şerifte de, hazret-i Fatıma’nın tütsü yaptığı bildiriliyor

Tüm bunların dışında doğadan, tabiattan elde edilen hoş kokuları tütsü olarak evinizde yakmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Sadece hoş kokusu için bile tütsü yakılabilir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment