Home Genel Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

by Zeynel Eroglu
0 comment

Sayfada Neler Var?

Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

Astrologlar, öncelikle, en uzaklardaki bilinen gezegenleri negatif özelliklerle bağdaşlaştırmaya alıştılar.

En son gezegen bizim dünya hakkındaki bilgilerimizin sınırını, bilinmeyenin korkunçluğuyla oluşan sınırı sembolize eder.

Bu gezegen; bilincin kontrol etmediği ölümün, öldürücü değişimin, derin işlemlerin gezegenidir.

DEVAM

Yüzyıllar boyunca, Satürn bilinen en uzak gezegen iken, o, ölümün ve en büyük talihsizliklerin gezegeni olarak biliniyordu. Sonra Uranüs keşfedildi; ve bu gezegen, insan aklının alamayacağı tüm kötü fenomenleri sembolize eden,

korkunç bir gezegen olarak benimsendi. Bundan sonra Neptün keşfedildiğinde,

Uranüs’ün Neptün’den önceki bilinmeyen gezegen olarak, o kadar da korkunç ve gizemli olmadığına karar verildi…

Ve Gelen Krallığın komutanının şerefine, astrologlar tarafından, adı

Pluto olarak konan gök cismi ise 20.yüzyıldaki astrologların pek tabi ki yeni korkusu oldu.

DEVAM

Daha sonra pek çok astrolog hem Satürn ve Uranüs’ün hem de Neptün ve Plüto’nun aynı diğer gezegenler

kadar pozitif fonksiyonları olduğunu tekrar anladılar. Fakat gene de ilk izlenim en kuvvetli olan

olduğundan, astrologlar, en uzaklardaki gezegenlerden hâlâ kötü bir şeyler bekliyorlar.

Fakat şimdi astrologlar Güneş sisteminin uzak alanlarında birçok başka gezegen daha keşfettiler.

Bu astrologlar için bir soru doğurdu: Ya bütün bu yüzlerce, binlerce gezegen gerçekten

ölüm ve yıkımla alakalı ise? Ve ayrıca, bu, o topluluktaki her gezegenin ortak bir astrolojik

DEVAM

fonksiyon taşıdıkları anlamına mı gelir? Veya Kuiper Belt’deki her bir yalnız objenin kendi özel anlamı mı var?

Bana göre; Kuiper Belt’in (Asteroid Kuşağı. ç.n.), tümüyle bizim için gerçekten anlaşılabilenin sınırını oluşturan,

fakat çok (sayıca) olan transneptik gezegenlerin, bilinmeyene çoklu kapıların olduğunu önerdiği açıktır.

Bu, sınırlayıcı, anlamanın zor olduğu, bizim tarafımızdan zayıflıkla kontrol edilen olayların yalnız bir fonksiyona azaltılamayacağını gösterir.

DEVAM

Ve kuşaktaki her obje bize kendi gizemliliğini gösterir.

Eğer bu yaklaşımı kabul edersek, Kuiper Belt Objeleri (KBO) arasında bize malefik

 (gerçekten kötü niyetli kabul edilen, uzak alanlarda uçan büyük obje 1996 TL66) gelecek gezegenler vardır.

Fakat yararlı kabul edilen objeler de vardır. Ve Varuna’nın (Pluto’nun yörüngesinin arkasındaki en büyük gök cisimlerinden) geleneğin aksine, öncelikle genel olarak pozitif kabul edilmesini sağlayan pek çok ip ucu vardır.

Biz daha şimdiden ilk bulunan KBO’nun resmi olmayan isminin Smiley (gülümseme) olduğunu biliyoruz.

Bundan, Kuiper Belt’in astrologların beklentilerini kandıracağı fikrine varabiliriz.

Yeni bir ölüm gezegeni için beklenmeyen bir isim değil mi?

Ve de astrologlar için tam uygun bir isim değil.

Onlar bu gezegen için başka gizemli adlar hazırlamışlardı. Teoriksel yapımda, en uzak gezegen,

global kazalarla, radyoaktif olaylar ile, ölümcül mutasyonlarla vs. alakalıdır.

Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

 

DEVAM

Ve de en büyük Trans-Plutonian gezegen olan 2000 WR106’ya 2001 yılının ilkbaharında astronotlar

tarafından verilen isim Varuna (şimdiden resmi) astrologların beklentilerinin zıttı çıktı. Astrologlar

Pluto’nun bir çizgisinde ilerlemeyi (Rus astrologlar, genellikle, kendi aralarındaki çizgiden ilerlerler, bu Pluto’nu takip eden gök cisminin adının, yer altı krallığının kraliçesinin şerefine Proserpina olması gerektiğidir)

ve daha derinden ileri yeraltına gitmeyi hedef seçtiler.

Fakat Varuna bunun zıttı olarak bizi yer altından cennete çıkardı. Eski Kızılderililerin mitolojisine

göre Varuna, evreni kaostan ayıran, insanları şeytandan koruyan gök yüzü tanrısı idi.

Vedik yazılarına göre, onun büyüklüğü ve kutsallığı başka bir tanrıya göre çok daha fazlaydı.

Burada gördüğümüz gibi, onda gizemin ve şeytanın bir parçası yok. Kesinlikle, büyük yasanın

koruyucusu olarak, Varuna yüce ahlaklı ve yanlışsız adil. törensel-yer altı temasının hayranları

Proserpina’yı hala bulabilirler. Fakat biz şimdi gök cismi Varuna’dan bahsetmeliyiz.

DEVAM 

Güneş çevresindeki dönüşünü 285 yılda (Ç.N. 280 yıl, 351 gün Almanca Wikipedia) tamamlar.

7 görünen gök cisminin yüce fikirleri olarak uzak gezegenleri tarif etme avantajını kullanarak

Varuna için, Jüpiter’in yücesi diyebiliriz. Varuna narsizm gibi Jovian – Jüpiter’e

ait şeylerle, çok popülerlikle, genel anlamda bir şeyin genişlemesi ile alakalıdır.

Varuna bu şekliyle Jüpiter’le birlikte Chiron ve Uranüs ile de alakalıdır.

Fakat Jovian popülerliğinin aksine, Varuna ulusal hafızada daha geniş bir başarıyı, güvenilir ölümsüzlüğü temsil eder.

Varuna’nın başka tarafları da Jüpiter’le örtüşür: bu onun yasayla, adaletle,

insafla -fakat insansal olmayan yüce bir insafla- ve yüzeysel olmayan fakat evrensel yasalarla örtüşmesidir.

Uranüs ve Pluto ile alakalı bir kısmı da vardır. Bu onun sınırlayıcı gezegen olmasıyla alakalıdır

(evreni kaostan ayırması).

Yeni meseleler; bilinmeyen fikirler ve problemler global etki yaratmadan, bilinmeyenle ilgili yeni bilim kolları ve zorluklar, Varuna’dan doğar.

Tarihte birçok örneği vardır. 3 Eylül 1773’te, Varuna Güneş ile aynı yerdeyken

Parisian Peace Treaty sonlanmıştı. Avrupa yeni bağımsız bir ülkenin varlığına izin vermişti:

USA. 2 Mart 1917’de Varuna ve Güneş tamamen aynı yerde iken, Rus lider Nikolai II tacını ve tahtını terk etmişti.

Bir yıl sonra gene Varuna ve Güneş aynı yerde iken, Brest Treaty sonlandı

(bu Rusya ile Almanya arasındaki savaşı bitirdi).

Ve de aynı gün ünlü devrimsel şiir on iki Alexander Blok tarafından yayınlandı.

Yeni bir Rusya doğdu, bu Rusya monarşiyi bıraktı, yeni bir ideolojiye sahipti. 28 Nisan 1955’te,

Varuna ve Güneş aynı yerdeyken, Baikonur’un (ilk uzay mekiklerinin yapıldığı uzay istasyonu)

yapımının başlangıcı oldu. 9 Mayıs 1960’ta USA’da, Dünya’da ilk kez, gebeliği önleyici ilaçlar marketlerde satışa sunuldu. Durum Varuna’nın etkileriyle açıklanabilir ki, o, Uranüs’e göre kare içindeydi (beklenmeyen şeylere hayır diyin),

Satürn ile üçgendi (planlamaya evet diyin), ve Güneş’le aynı hizadaydı (yeni bir başlangıçla bağlantılı).

5 Haziran 1981’de San Francisco’nun halk sağlığı servisi merkezi homoseksüeller arasında artan zararlı bir rastlantı olduğunu açıkladı.

Özel araştırmalar sonucunda, hücresel bağışıklılık sisteminde keskin bir azalmanın olduğu görüldü. Bu, bugün AIDS adı verilen, yeni hastalık hakkında ilk duyuruydu. Ve bugün de Güneş’le Varuna aynı yerdeydi.

Son iki örnek Varuna’nın tıp, biyoloji ve sağlık

(en azından Varuna-Güneş arasındaki ilişkinin bu temayla) ilgisini gösterir.

Gerçekten fark ettim ki tıp ve farmakoloji uzmanları, horoskoplarında, yanık

Varuna diye adlandırılan (Güneş ile geniş bir şekilde aynı yerde buluşması sırasında) pozisyona sahipler.

DEVAM

Varuna: Melek mi? Şeytan mı? Varuna aynı zamanda su ve hava elementleri ile de alakalıdır. Birçok olay Varuna ve

Güneş aynı yerdeyken başlamış ve de bitmiştir. Güçlü Varunalar doğal afetlerin (tsunami ve fırtına gibi)

tablosuna da girer. Örneğin 9 Haziran 1984’de, günün ikinci yarısında, Varuna ve Güneş aynı yerdeyken,

Moscova, Kalinin, Yaroslavl, Ivanovo ve Kostroma bölgelerinde fırtınalar olmuştu.

27 Haziran 1998’de, Varuna Güneş ile aynı yerdeyken, rihter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğünde

Türkiye’de bir deprem meydana gelmiştir. Bu felaket 100’den fazla can almıştır ve 1000’den fazla da yaralı vardır.

Varuna, Dünyamızın sınırlarının sembolü olarak, ölümle alakalıdır (astrolojikal korkunun hayranları mutlu olabilirler)

fakat; ölümün özel bir çeşididir: nüfus üzerinde geniş bir etki yaratarak, birçok insanın gözleri önünde

meydana gelmektedir. Ruslara göre,na miru i smert’ krasna (kabaca söylemek gerekirse, insanların gözleri önünde ölüm bile güzeldir). 1986’daki Challenger patlaması, milyonların canlı olarak görmesinden dolayı somut bir örnektir.

Bu uzay mekiğinin yıkımının durumu üzerine, Uranüs (21° Yay) ve Varuna’yı (21° İkizler) tam bu pozisyonlarda buluruz. Bununla beraber, bu detay, 22° Aslan içinde Hylonome (ölüm için gezegen)

Uranüs’e göre çok kritik bir pozisyondayken (sadece dakikasal bir orb) ve buna bağlı olarak Varuna

ile birlikte olan mistik üçgen konfigürasyonuna dahildir. Hylonome Nessus (16° Aslan) ile

aynı yerdeyken, bir kez daha ölümcül işkencelerle bağlanmıştır. Karakteristik olarak, bu konfigürasyon,

Çernobil acil durumunda da vardır. Uranüs’ten Nessus (orb 2′)’a bu şekilde bir fark söz konusudur.

DEVAM

Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

Bu da beklenmeyen sanayinin neden olduğu zehirlenme temasını öne çıkarır.

Başka bir örnek başkan Kennedy’nin öldürülmesidir. O gün Pluto tam anlamıyla

Varuna’nın karşısında idi. Varuna da Merkür (1. ve 8. evlerin yöneticisi) ile karşılıklı pozisyondaydı.

Size hatırlatırım, Merkür, J.F. Kennedy’nin çizelgesinde Güneşin dispozitörüdür ve Mars’la aynı yerde

8. evdedir (5 derece kuralıyla). Daha şimdiden bu bizim başkanın ölümünün nedenini tahmin etmemize izin verir.

Fakat Varuna’nın geçişlerini göz ününe alırsak, ölümün tarihi kesin olarak görülebilir: Kennedy,

Varuna Merkür ile tam anlamıyla aynı yerdeyken vurulmuştur.

Fakat bunlar Varuna’nın negatif yönlerini öne çıkarmak için yeterli değildir.

Daha önce de fark edildiği gibi,

verilen gezegen popülariteye önem vermekte, halk önünde ışıldamak istemekte ve buna bağlı

olarak da güçlü Varuna popüler insanların horoskoplarında genellikle pozitif olarak ortaya çıkmaktadır. Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

DEVAM

 

Birçok film sanatçısının ve show dünyasından insanlar, kaderleri için bu gezegene minnettardırlar.

Ve fark ettim ki, sert özellikleriyle beraber Varuna, iyi bir gezegen olarak kabul edilebilir.

Naomi Campbell ve Claudia Schiffer’in horoskoplarını karşılaştırdığımızı farz edelim;

her iki çizelgede de Varuna’nın Güneş ile aynı özelliklere sahip olduğunu görürüz.

Fakat Naomi için bu bir aynı pozisyonda bulunum iken, Claudia Varuna’ya

Güneş ve Ay’ın düğümleri ile tam kesin bir kare içerisinde sahiptir. Hadi sonuçları çizelim.

Varuna’nın aktif, atletik bir gezegen olduğuna şüphe yoktur. Varuna sayesinde

Dünya’yı görmüyoruz; tersine, onun üzerinde bir etki bırakmak istiyoruz.

Örneğin müzisyenlerin horoskoplarında bu gezegenin hemen hemen hiç

Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

müziksel kabiliyetten bahsetmediğini fakat popülerlikle ilgilendiğini görüyoruz.

Varuna çok çeşitli sosyal aktivitelerle, showlarla, show dünyasıyla, film sanayi,

etkileyici savaş sahneleri, spor heyecanı, özel,değişik devam eden uçuşlar ile bağlantılıdır.

Bence Guiness Rekorlar Kitabı’na bakmak ve geçişler sırasında kaydedilen değişik rekorları görmek ilginç olur. Ben buralarda Varuna’nın görüldüğünü hissediyorum.

Varuna: Melek mi? Şeytan mı?

bahsetmek gerekir.

Astroanaliz İletişim Zeynel Eroğlu
İyilik daima sizinle olsun…

İlgili Yazılar

Leave a Comment