Home Genel Vefk İlmi Nedir

Vefk İlmi Nedir

by Zeynel Eroglu
1 comment

VEFK NEDİR?

İslam büyükleri vefk tertip etmek üzere çok uğraşmışlardır. Bunların başında İmamı Gazali hz. gelir. İmamı Gazali üçlü vefkin mucididir. Vefk tertibi hesap ilmine dayanır.

Ebced le ilgili sayfalarda da belirttiğimiz üzere her harfin (Arabi harfler) karşılığı olarak bir rakam sayı bulmuşlardır. Bu rakam ile bütün Esmai ilahinin adetleri bulunmuş hatta Kur’andaki bazı sürelerin harfleri rakamlara çevrilerek toplamı hesap edilmiş ve bununla Vekfler tanzim olunmuştur.

Bir Vekfi yazmak o Esmayı ve ya avcı kat sayısıyla yazmaya eşit olduğunu söylemişlerdir. İnsanların üzerindeki manevî hastalıkları def etmek için eskiden böyle Vefkler yapılır. O şahıs bunu üzerinde taşırdı ecnebiler buna «Maskot» diye tabir ediyorlardı.

İslam dininde nazarın değdiği cihetle nazarcıların ve düğüm bağlıyan üfürükçülerin Şerrinden Allah’a sığınmak vardır, İşte Süre-i Felak bundan bahseder ve bi­zatihi Hazreti Peygambere yapılan büyünün bozulması için bu ayetin geldiğini islam alimleri beyan ederler. Süre-i Nas’ta da Şeytan ve Çin’den bahsolunur ve bunların şerrin-den Allaha sığınmamız emrolunur.

Kur’anda Cin’den bahseden Cin Süresi ve Rahman Süresi de var. Ve daha bazı sürelerde de mevcut insanlar zaman zaman kendilerini rahatsız eden bu görünmez varlıkların şerrinden korunmak için muhtelif çarelere baş vurmuşladır. Dini folklorumuzda bunlara ait bir çok misaller mevcuttur.

İlgili Yazılar

1 comment

Nihat@fr 30/12/2021 - 16:35

Hocam yardımlarınız için size şükranlarımı sunmak istedim yaptığımız vefk işlemi çok güzel tuttu sizin söylediğiniz gibi herşey pozitif ilerliyor harika birisiniz türkiyedeki arkadaşlar çok şanslı sizin gibi bir değer orada yaşıyor yolunuz amsterdama düşerse sizi ağırlamaktan şeref duyarım

Reply

Leave a Comment