Home Yıldızların Gün ve Saatleri

Yıldızların Gün ve Saatleri

by Zeynel Eroglu

Yıldızlar Gün ve Saatleri

Yıldızlar Gün ve Saatleri  havas ilminin ayrılmaz bir parçası olan Yıldızname’nin olmazsa olmazıdır. Çünkü, gerek yıldızname bakımı, gerekse bakım için ihtiyaç duyulan tüm işlemler Yıldızlar Gün ve Saatleri baz alınarak yapılır
Örneğin; Yıldızname Bakımı için ihtiyaç duyulan Doğum Haritası analizi, Yıldızlar Gün ve Saatleri ile çıkarılan bilgiler doğrultusunda işleme tutulur.

Yıldızlar Gün ve Saatleri hakkında daha detaylı ve açıklayıcı bilgileri günlerine ve saatlerine göre aşağıda bilgilerinize sunuyoruz…

Yıldızlar Gün ve Saatleri – PAZAR
Saat 1 – Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak veya yazmak muafık ve yeni elbise giymek münasiptir.Yıldızlar Gün ve Saatleri
Saat 2 – Zühre’ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.
Saat 3 – Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna benzer havas okunması ve yazılması için muafıktır.
Saat 4 – Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz.
Saat 5 – Zühal’e mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler için münasip bir saattir.
Saat 6 – Müşteri’ye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden ve divan erbabından hacetlerin talebi muafıktır.
Saat 7 – Merih saati olduğundan nıhıstır. Onda hiç bir şey yapılmaz.
Saat 8 – Şems’e mensub ve saiddir. Her bir husus için muafık olduğundan onda her bir hacetin için çalış.
Saat 9 – Zühre’nin vakti olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.
Saat 10 – Utarit’e mahsustur. İyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir, her şey yapılabilir.
Saat 11 – Kamer’e mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.
Saat 12 – Zühal’in saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan başka bir şeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – PAZARTESİ
Saat 1 – Kamer’dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muafıktır.
Saat 2 – Zuhal’dir. Sefere ve yolculuğa münsip ve muafık olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır.
Saat 3 – İzdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muafıktır.
Saat 4 – Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek gibi mezmum amellere muafık bir saattir.
Saat 5 – Güneş’e mahsustur, hacetlerin kabulü, halkın lisanını bağlamak kalpleri cel ve cezbetmek, (kalpleri kendine benzetmek) için havas okuyup yazmaya münasiptir.
Saat 6 – Zühre’ye ait bir saat olup onda vefk, tılsım ve nüsha yazmak iyidir.
Saat 7 – Utarit’e mensup olup hacetlerin kazası, lisan bağlamak ve kalpleri celp etmeye müsaittir.
Saat 8 – Kamer saatidir. Birbirini sevmeyen iki kimse arasında sevgi ve muhabbet ve izdivaç için yarar bir saattir.
Saat 9 – Zuhal saati olup ara açmak adavet ve buğz, kin ve nefret ve emsali şeylere mahsus bir saattir.
Saat 10 – Müşteri ve mensup olup cidden mübarek ve said bir saat olduğundan bilimum hayır işlere yarar.
Saat 11 – Merihe ait bir zamandır. Onda adavet ve buğz ve benzeri şeyleri yapmaya yarar.
Saat 12 – Güneşe mensup bir mes’ud saattir. Akd-el sine ve kalpleri cezbetmek, ve menfaatleri celp etmek için pek müsaittir.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – SALI
Saat 1 – Merih’indir. Onda adavet verdirmek ve fesat işlerine, hastalıklara ve marazları icat etmeye, buna benzer işlere yarar, nahıstır.
Saat 2 – Şems’e mensup ise de nahıstır. Onda hiç bir şey yapmak muafık değildir.
Saat 3 – Zühre’dir. İzdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal edildiği halde muaffakiyet hasıl olur.
Saat 4 – Utarit’e mahsus bir zamandır. Onda müşteri celbi, alış verişin süratlenmesi ve ticaretin genişelemesi için havas okuyup yazmak münasiptir.
Saat 5 – Kamer’dir. Ancak nıhıs olduğu için o saatte bir şey yapmak muafık değildir.
Saat 6 – Zuhal’e mensuptur. Kuvvetini bağlamak, göz ağrısı verdirmek, hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.
Saat 7 – Müşteri saati olduğundan celb-i muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler bu saatte çok güzel yapılır.
Saat 8 – Merih zamanıdır. İstediğini o saatte yap.
Saat 9 – Şems’in vakti olup nikah, izdivaç ve kadınların kalplerini celp için salih bir zamandır.
Saat 10 – Zühreye mensup olmakla beraber, güzel ve mesut bir saat olmadığından onda bir şey yapmak müsait ve münasip değildir.
Saat 11 – Utarit’in zamanıdır. Yoldan alıkoymak, izdivacı bozmak gibi şeylerin vaktidir.
Saat 12 – Kamer’in nispeti vardır. Araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık gibi hep şer işlerine yarar.

Yıldızlar Gün ve Saatleri– ÇARŞAMBA
Saat 1 – Utarid saati olup muhabbet, meveddet, kalpleri celb ve teshir gibi şeylere müsait bir saattir.
Saat 2 – Kamer nispeti olmakla beraber, nahıs olduğundan onda bir şey yapmak münasip değildir.
Saat 3 – Zuhal’dir. İlka-yı emraz, hastalıklar icat etmek, ve emsali şeylerin yapılması için sait bir zamandır.
Saat 4 – Müşteriye mensuptur. Cidden mübarek bir an olduğundan hayır işlerinden her ne arzu edilirse muafık olunur.
Saat 5 – Merih’e mahsus olup cidden mezmum bir zaman olduğundan insanlar ile muhasama ve fenalık için her şeye müsaittir.
Saat 6 – Şems saatidir. Denizde ve karada yolculuk yapmaya muafık bir andır. Onda yapılan her şeyde muafakiyet peyda olur.
Saat 7 – Züreye mensup ve mesut bir zamandır. Onda her istenilen yapılır ve hayırla muaffak olunur.
Saat 8 – Utarid vaktidir. Ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek, gözden kaybolmak için nüsha yazmak ve emsali şeyleri yazmak zamanıdır.
Saat 9 – Kamer içindir. Onda fenalık için yapılan her şey icra-yı tesir etmez. Yani yapılan kötülüklerin tesiri olmaz.
Saat 10 – Zuhal’e aittir. Selatin ve ekabirin huzuruna girmek, onların rızalarını celbetmek ve menfaatlerini çekmek için salih bir zamandır.
Saat 11 – Müşteri vaktidir. Mesut bir zamandır. Onda vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeyleri iyidir.
Saat 12 – Merihe mahsus olduğundan nahıstır. Onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – PERŞEMBE
Saat 1 – Müşteriye mensuptur. Onda rızık celbetmek ve iyi şeyler için okuyup yazmak münasiptir.
Saat 2 – Merihe aittir. Şer şeylere ait saattir.
Saat 3 – Şems saatidir. Kalpleri teshir için münasip saattir.
Saat 4 – Zührenin zamanıdır. Muhabbet ve izdivaca uygun saattir.
Saat 5 – Utarit saatidir. Onda kadın ve erkekleri bağlama olarak münasiptir.
Saat 6 – Kamer saatidir. Hayır amellere uygundur.
Saat 7 – Zuhal saati olup hacet istemeye uygun zamandır.
Saat 8 – Müşteri saati olup hayır amellere münasiptir.
Saat 9 – Merih saati olup sultanlar, hakim ve memurlarla görüşmeye uygun zamandır.
Saat 10 – Şems olup hayırlı isteklere uygun zamandır.
Saat 11 – Zühre saati olup hayırlı isteklere uygun zamandır.
Saat 12 – Utarite mensup olup son derece sakıncalı bir saattir. Bu saatte hiç bir şey yapılmaz.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – CUMA
Saat 1 – Zühredir. Muhabbet celbedilir ve maksatların hasıl olması için yapılan şeylerden fayda temin edildiği vakittir.
Saat 2 – Utarite aittir. Arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsait bir andır.
Saat 3 – Kamere mensuptur. Son derece mezmum ve fena bir zaman olduğundan bu saatte hiç bir şeye teşebbüs etmemek lazımdır.
Saat 4 – Zuhaldir. Kuyu kazmak ve emsali şeylerhayırlıdır, şerleri def etmek için okunan dualar tesirlidir.
Saat 5 – Müşteriye mahsustur. Kadınların muhabbetini, ekabir indinde sevgiyi celbetmek için yapılan şeylere müsaittir.
Saat 6 – Şems saatidir. Sultanların kalplerini celbetmek, onlarla buluşmak ve hacetlerin kabulü için okumak ve yazmak münasiptir.
Saat 7 – Züreye mahsustur. Onda kadınları celb ve teshir, izdivacı temin etmek için çalışmak tesirlidir.
Saat 8 – Utarite mensuptur. Her ne ister isen yap, güzel netice hasıl olur, ve muaffakiyet temin edilir.
Saat 9 – Kamerin saatidir, bunda ara açmak, araya buğz ve adavet koymak ve emsali şeyleri yapmak münasiptir, tesiri görülür.
Saat 10 – Zuhaldir. Nehs-i ekber yani büyük nahıs bir zaman olduğundan onda hiç bir iş görülmez.
Saat 11 – Müşteriye mensuptur. Said olduğundan hayır için yapılan şeylerin yazılması ve okunmasına muafık bir zamandır.
Saat 12 – Merih zamanıdır. Onda yolculuğa çıkmak hayırlıdır. İstenilen şeyleri yapmakta beis yoktur.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – CUMARTESİ
Saat 1 – Zuhaldir. O saatte istenilen her şey icra edilebilir, çünkü zuhalin mesut bir saati var ise o da cumartesi gününün ilk saatidir.
Saat 2 – Müşteriye ait olup onda insanlar arasını sulh etmek, ara bulmak aralarına sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılan şeylere müsaiitir.
Saat 3 – Merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası için yapılan şeylere müsaittir.
Saat 4 – Şems vakti olup, meliklerin, sultanların yanlarına girmek ve onlardan hacetlerin kabulünü istemek hususunda yapılan şeylere müsaittir.
Saat 5 – Zühre içindir.Mesut bir saat olduğundan hayır amellere yarar.
Saat 6 – Utarit zamanı olup çpk av için yazılan havas icrayı tesir eder.
Saat 7 – Kamer için olmakla beraber hayırsız bir saat olduğundan onda hiç bir şeyin yapılması uygun değildir.
Saat 8 – Zuhal içindir. Onda marazlar, doğum hastalıkları, buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir.
Saat 9 – Müsteriye mahsustur. Said bir saatir, işlemekte fayda temin edilir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.
Saat 10 – Merih saati olduğundan şer amellerini işlemeye müsaittir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.
Saat 11 – Şemse ait bir zaman olduğu için karı koca arasını bulup sulh etmek ve aralarına sevgi ve muhabbet verdirmek vesair buna benzer işleri işlemeye, yapmaya yarayan bir saattir.
Saat 12 – Kamer zamanıdır. Melikler, vezirler, sultanlar, hükümet erkanı indinde itibar temini maksadıyla okumaya ve yazmaya yarayan bir saattir.

 

Yıldızlar Gün ve Saatleri hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için bizlerle iritbata geçebilirsiniz…