Home Yıldızname Burçları

Yıldızname Burçları

by Zeynel Eroglu

YILDIZNAME BURÇLARI

Yıldızname Burçları Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Yıldızname Burçları, adındandan anlaşılacağı gibi, Yıldıznameye has olarak hazırlanmış doğum haritasında kişinin kendi ismi ve annesinin ismi baz alınarak yapılan ebced hesabı yöntemi ile ortaya çıkarılır.yildizname-burclari
Yıldızname Burçları Yıldızname ilminin en önemli basamağıdır, çünkü; yıldızname doğum haritasının çıkarılması için kişinin yıldızname burcunun tam ve doğru olarak bilinmesi gerekir. Buda kişinin bilgilerinin eksiksiz olması ile doğru orantılıdır.

Yıldızname Burçları kişinin evlilik, doğum, ölüm, kısacası yaşamında göreceği mutluluklar yada üzücü olayları ve hatta tüm bu saydıklarımızdan fazlasını yıldızname baktıran kimsenin sorusuna paralel olarak ele alır.

Yıldızname Burçları insanların hangi huy yada karaktere sahip olduğundan, fiziksel ve ruhsal özelliklerinin doğdukları gün ve gecelere has olarak nasıl şekilleneceğini bile ortaya çıkarabilir.

Yıldızname Burçları hakkında aşağıda sizlere bazı örnekler ve anlatımlar sunacağız. Bu örneklerin bazılarında açıklayıcı bilgilere yer vereceğiz…

“…Burada yazanlar, Erkek veya Kadın olsun herkes tarafından tatbik edilebilir ama herşey güneşin burcun yedinci derecesinde bulunduğu sırada yapılması ve tamamlanması şarttır ve evlendikleri takdirde çiftin doğacak çocukları erkek olur.”

“…İş Uzayıp güneş ikizler burcuna girecek olursa, derhal bırakılması gerekmektedir, zira ikizler burcunda bulunan ‘Mebsut’ isimli yıldızın güneşle karşı karşıya gelmesi gönül işleri bakımından son derece fenadır ve mutsuzluk getirir’ Boğa kadınının şifası narsuyunda, İkizler kadınının devası da horoz ibiğindedir.”

Müneccimler, Padişahlara Yıldızname Burçları ile Yıldıznamelerinde gelecek zamanlarını teker teker anlatırken, halk için yazılan eserlerde daha ziyade aşk, hasret ve parasızlık gibi konulara ağırlık verilirdi. Zamanın önde gelen müneccimleri tarafından değişik asırlarda hazırlanmış olan Yıldızname Burçları bulunan ve hemen her konudan bahseden Yıldızname ve gelecek tahminlerinden bazıları…

Bu tarz Yıldızname Burçları ve Yıldıznameler nakledilen, beş ayrı burca mensup kadınların değişik yıldızların etkisi altına girmeleri halinde hayatlarının ne şekilde geçeceği yolundaki kehanetler yer alıyor.

Yıldızname Burçları – Kadının Talihi Koç, Yıldızı Mars Olursa:
Beyaz tenli ve dişleri seyrek ola. Dostları tarafından sevile. Sağ elinde bir iz ola. Rızkı bol miktarda ola ve Hazreti Allah, ona saadet kapılarını aça. Evládı çok ola ama evládlarından pek bir faide görmeye. Sık sık nazara gele ve düşmanları kendisine sihir etmiş ola. Başından iki nikáh geçe, ilkinden fayda görmeye, ikincisinde dinine bağlı bir ádeme vara.

Yıldızname Burçları – Kadının Talihi Boğa, Yıldızı Venüs Olursa:
Güzel yüzlü ola ve öteki kadınlarla kıyas edilmeye, onlardan üstün ola. Kalbi merhametli ola. Çalgıyı ve oynamayı seve. Lisanı tatlı ve ömrü uzun ola. Dişleri seyrek ve rızkı da çok ola. Akrabasından miras ala ama kardeşlerinden fayda görmeye. Babası hayırlı ola ama anasından da fayda görmeye. Hastalandığı zaman nar suyu içerse iyileşe. Başından iki nikáh geçe ve ikinci kocadan hayırlar göre.

Yıldızname Burçları – Kadının Talihi İkizler, Yıldızı Merkür Olursa: 
Yüzü büyük ola ve çabuk gazaba gele. Allah’tan korka ama kendi yaptığı işi kahır háline getire. Çok mala sahip ola, babasından ve anasından çok hayırlar göre. Evlátları çok ola ve onların evlátlarını da göre. Hastalığı safradan ola. Düşmanları çok ola, ona birşey edemeyeler ama büyü de yaptıralar. Eğer büyüler tesir ederse, horozun kaşında olan deriyi ve ibiğini ve horozun beynini susam yağıyla karıştırıp vücuduna sürünce büyüden hiç eser kalmaya.

Yıldızname Burçları – Kadının Talihi Yengeç, Yıldızı Ay Olursa: 
Orta boylu ve beyaz tenli ola. İstedikleri kabul göre. Yüzünde bir iz ola. Evlátlarına hiç muhabbet göstermeye ve evlátları yüzünden pek çok üzüle. Hastalığı baş ve göz ağrısından ola, tatlısu yengecini ezip zift yağıyla kaynatıp vücuduna sürünce devá bula. Ama gece ve gündüz hiç rahatı olmaya. Düşmanları çok ola, sihir yaptıralar fakat bu avrata sihir tesir etmeye. Yedi ve yirmi yaşlarındaki tehlikeleri atlatırsa, tam 74 sene ömrü ola.

Yıldızname Burçları – Avratın Talihi Arslan, Yıldızı Güneş Olursa: 
Çok hastalığı ola, dişleri seyrek ola, boyu uzun ola ve kırmızı renkli elbiseler giymeye merak sala. Elinde veya belinde bir iz ola. Ömrü uzun ola, hayırlı ola ve düşmanları kahrola. Malı çok ola, anasından ve babasından çok hayırlar göre. Karındaşlarından ve evlátlarından da hayırlar göre. Sudan ve ateşten korka. Beş, yirmi dört ve kırk yaşlarında büyük tehlikelerle karşılaşa ama bunları atlatırsa tam doksan yıl yaşaya.