Home Genel Yıldızname Gün Ve Saatleri

Yıldızname Gün Ve Saatleri

by Zeynel Eroglu
0 comment

YıLDıZLAR GüN VE SAATLERi

Yıldızlar Gün ve SaatleriYıldızlar Gün ve Saatleri havas ilminin ayrılmaz bir parçasıdır. Yıldızname bakımı ve bakım adına gereksinim duyulan bütün işlemler yıldızlar gün ve saatleri baz alınarak yapılır.mesela; Yıldızname Bakımı için gereksinim duyulan Doğum Harita analizi, Yıldızlar Gün ve Saatleri ile çıkarılan bilgiler doğrultusunda işlem yapılır

Yıldızlar Gün ve Saatleri meselesinde daha detaylı bilgilerimizi sunuyoruz…

Yıldızlar Gün ve Saatleri – PAZAR

Saat 1 – Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine girmek için havas okumak ya da yazmak muafık ve yeni giysi giymek münasiptir.

Saat 2 – Zühre’ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiçbir şey yapmamalıdır.

Saat 3 – Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve buna aynı havas okunması ve yazılması için muafıktır.

Saat 4 – Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiçbir işe yaramaz.

Saat 5 – Zühal’e mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer şeyler adına münasip bir saattir.

Saat altı – Müşteri’ye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden ve divan erbabından hacetlerin alakayı muafıktır.

Saat 7 – Merih saati olduğundan nıhıstır. Onda hiç bir şey yapılamaz.

Saat 8 – şems’e mensub ve saiddir. Her bir husus adına muafık olduğundan onda her bir hacetin adına çalış.

Saat 9 – Zühre’nin dönemi olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

Saat on – Utarit’e mahsustur. iyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir her şey yapılabilir.

Saat 11 – Kamer’e mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha yazmak daha iyidir.

Saat 12 – Zühal’in saati olduğu adına müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan öteki bir şeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – PAZARTESi

Saat 1 – Kamer’dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muafıktır.

Saat 2 – Zuhal’dir. Sefere ve yolculuğa münsip ve muafık olup onda başlanılan her şey güzel neticeye bağlanır.

Saat 3 – izdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muafıktır.

Saat 4 – Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek benzeri mezmum amellere muafık bir saattir.

Saat 5 – Güneş’e mahsustur, hacetlerin kabulü halkın lisanını bağlamak kalpleri cel ve cezbetmek, (kalpleri kendine benzetmek) için havas okuyup yazmaya münasiptir.

Saat altı – Zühre’ye ait bir saat olup onda vefk, tılsım ve nüsha yazmak iyidir.

Saat 7 – Utarit’e mensup olup hacetlerin kazası, dil bağlamak ve kalpleri celp etmeye müsaittir.

Saat 8 – Kamer saatidir. Birbirini sevmeyen iki kimse arasında sevgi ve muhabbet ve izdivaç adına fayda bir saattir.

Saat 9 – Zuhal saati olup fasıla açmak adavet ve buğz, kin ve nefret ve emsali şeylere mahsus bir saattir.

Saat on – müşteri ve mensup olup cidden mübarek ve said bir saat olduğundan bilimum hayır işlere yarar.

Saat 11 – Merihe ait bir zamandır. Onda adavet ve buğz ve gibi şeyleri yapmaya yarar.

Saat 12 – Güneşe mensup bir mes’ud saattir. Akd-el sine ve kalpleri cezbetmek ve menfaatleri celp etmek için pek müsaittir.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – SALı

Saat 1 – Merih’indir. Onda adavet verdirmek ve fesat işlerine, hastalıklara ve marazları buluş etmeye, buna benzer işlere yarar, nahıstır.

Saat 2 – şems’e mensup ise de nahıstır. Onda hiç bir şey yapmak muafık değildir.

Saat 3 – Zühre’dir. izdivaç alakayı ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal edildiği durumda muaffakiyet hasıl olur.

Saat 4 – Utarit’e mahsus bir zamandır. Onda müşteri celbi, alış verişin süratlenmesi ve ticaretin genişelemesi adına havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5 – Kamer’dir. ancak nıhıs bulunduğu için o saatte bir şey yapmak muafık değildir.

Saat altı – Zuhal’e mensuptur. Kuvvetini bağlamak, göz ağrısı verdirmek, hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7 – müşteri saati olduğundan celb-i muhabbet ve kalpleri çekmek benzeri şeyler bu saatte fazla güzel yapılır.

Saat 8 – Merih zamanıdır. istediğini o saatte yap.

Saat 9 – şems’in dönemi olup nikah, izdivaç ve hanımların kalplerini celp için salih bir zamandır.

Saat 10 – Zühreye mensup olmakla birlikte, güzel ve mesut bir saat olmadığından onda bir şey yapmak uygun ve münasip değildir.

Saat 11 – Utarit’in zamanıdır. Yoldan alıkoymak, izdivacı bozmak gibi şeylerin vaktidir.

Saat 12 – Kamer’in nispeti vardır. Araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve ayrılık benzeri daima şer işlerine fayda.

Yıldızlar Gün ve Saatleri- çARşAMBA

Saat 1 – Utarid saati olup muhabbet, meveddet, kalpleri celb ve teshir gibi şeylere uygun bir saattir.

Saat 2 – Kamer nispeti olmakla birlikte, nahıs olduğundan onda bir şey yapmak münasip değildir.

Saat 3 – Zuhal’dir. ilka-yı emraz, hastalıklar buluş etmek, ve emsali şeylerin yapılması adına sait bir zamandır.

Saat 4 – müşteri adayına mensuptur. Cidden kutsal bir an olduğundan hayır işlerinden her ne arzu edilirse muafık olunur.

Saat 5 – Merih’e mahsus olup cidden mezmum bir süre olduğundan kişiler ile muhasama ve fenalık adına her şeye müsaittir.

Saat 6 – şems saatidir. Denizde ve karada yolculuk yapmaya muafık bir andır. Onda yapılan her şeyde muafakiyet peyda olur.

Saat 7 – Züreye mensup ve mutlu bir zamandır. Onda her istenilen yapılıyor ve hayırla muaffak olunur.

Saat 8 – Utarid vaktidir. Ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze görünmemek, gözden kaybolmak için nüsha yazmak ve emsali şeyleri yazmak zamanıdır.

Saat 9 – Kamer içindir. Onda fenalık için yapılan her şey icra-yı tesir etmez. Yani yapılan kötülüklerin tesiri olmamaktadır.

Saat 10 – Zuhal’e aittir. Selatin ve ekabirin huzuruna girmek, onların rızalarını celbetmek ve kendilerini çekmek adına salih bir zamandır.

Saat 11 – alıcı vaktidir. mesut bir zamandır. Onda vefk yazmak amirler ve hakimler ile görüşmek ve emsali şeyleri iyidir.

Saat 12 – Merihe mahsus olduğundan nahıstır. Onda şer işleri ve adavet sokmak gibi şeyler yapılır.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – PERşEMBE

Saat 1 – alıcıya mensuptur. Onda rızık celbetmek ve iyi şeyler adına okuyup yazmak münasiptir.

Saat 2 – Merihe aittir. şer şeylere ait saattir.

Saat 3 – şems saatidir. Kalpleri teshir adına münasip saattir.

Saat 4 – Zührenin zamanıdır. Muhabbet ve izdivaca elverişli saattir.

Saat 5 – Utarit saatidir. Onda bayan ve erkekleri bağlama şekilde münasiptir.

Saat altı – Kamer saatidir. Hayır amellere uygundur.

Saat 7 – Zuhal saati olup hacet istemeye elverişli zamandır.

Saat 8 – alıcı saati olup hayır amellere münasiptir.

Saat 9 – Merih saati olup sultanlar, hakim ve memurlarla görüşmeye müsait zamandır.

Saat on – şems olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

Saat 11 – Zühre saati olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

Saat 12 – Utarite mensup olup son derece sakıncalı bir saattir. Bu saatte hiç bir şey yapılmamaktadır.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – CUMA

Saat 1 – Zühredir. Muhabbet celbedilir ve maksatların hasıl olması için yapılan şeylerden yarar temin edildiği vakittir.

Saat 2 – Utarite aittir. arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına elverişli bir andır.

Saat 3 – Kamere mensuptur. Son derece mezmum ve fena bir zaman olduğundan bu saatte hiç bir şeye teşebbüs etmemek gerekiyor.

Saat 4 – Zuhaldir. Kuyu kazmak ve emsali şeylerhayırlıdır, şerleri def etmek adına okunan dualar tesirlidir.

Saat 5 – alıcıya mahsustur. kadınların muhabbetini, ekabir indinde sevgiyi celbetmek adına yapılan şeylere müsaittir.

Saat altı – şems saatidir. Sultanların kalplerini celbetmek, onlarla buluşmak ve hacetlerin kabulü için okumak ve yazmak münasiptir.

Saat 7 – Züreye mahsustur. Onda kadınları celb ve teshir, izdivacı temin etmek için çalışmak tesirlidir.

Saat 8 – Utarite mensuptur. Her ne ister isen yap, güzel sonuç hasıl olur, ve muaffakiyet temin edilir.

Saat 9 – Kamerin saatidir, bunda ara açmak, araya buğz ve adavet koymak ve emsali şeyleri yapmak münasiptir, tesiri görülmektedir.

Saat 10 – Zuhaldir. Nehs-i ekber yani büyük nahıs bir zaman olduğundan onda hiç bir meslek görülmez.

Saat 11 – alıcıya mensuptur. Said olduğundan hayır için yapılan şeylerin yazılması ve okunmasına muafık bir zamandır.

Saat 12 – Merih zamanıdır. Onda yolculuğa çıkmak hayırlıdır. arzulanan şeyleri yapmakta beis yoktur.

Yıldızlar Gün ve Saatleri – CUMARTESi

Saat 1 – Zuhaldir. O saatte istenilen her şey icra edilebilmekte, nedeni ise zuhalin mesut bir saati var ise o da cumartesi gününün ilk saatidir.

Saat 2 – alıcıya ait olup onda insanlar arasını sulh etmek, ara bulabilmek aralarına sevgi ve muhabbet sokmak adına okunan ve yazılan şeylere müsaiitir.

Saat 3 – Merihe mensup olup buğz ve adavetin ilkası adına yapılan şeylere müsaittir.

Saat 4 – şems dönemi olup, meliklerin, sultanların yanlarına girmek ve onlardan hacetlerin kabulünü arzulamak hususunda yapılan şeylere müsaittir.

Saat 5 – Zühre içindir.mesut bir saat olduğundan hayır amellere yarar.

Saat 6 – Utarit vakti olup çpk av için yazılan havas icrayı tesir eder.

Saat 7 – Kamer adına olmakla beraber hayırsız bir saat olduğundan onda hiç bir şeyin yapılması elverişli değildir.

Saat 8 – Zuhal içindir. Onda marazlar, doğum hastalıkları, buğz ve adavetin igası için yapılan şeyler tesirlidir.

Saat 9 – Müsteriye mahsustur. Said bir saatir, işlemekte yarar temin edilir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.

Saat 10 – Merih saati olduğundan şer amellerini işlemeye müsaittir, hayır işlerini yapmaya yaramaz.

Saat 11 – şemse ait bir süre olduğu adına karı koca arasını bulup barış etmek ve aralarına sevgi ve muhabbet verdirmek vesair buna aynı işleri işlemeye, yapmaya yarayan bir saattir.

Saat 12 – Kamer zamanıdır. Melikler, vezirler, sultanlar, hükümet erkanı indinde itibar temini maksadıyla okumaya ve yazmaya yarayan bir saattir.

İlgili Yazılar

Leave a Comment