Home Yıldızname ve Cifir

Yıldızname ve Cifir

by Zeynel Eroglu

Yıldızname ve Cifir

Yıldızname ve Cifir; Geleceği net olarak öğrenmeye ve bu işlerin diğer zirvesi olarak kabul edilen, bazende hadiseleri önceden görüp, bilip yaşanacakları değiştirmeye
yarayan “Cifir” ise, matematik temeline dayalı bir faaliyettir.

yildizname-ve-cifirKilitli kasalarda saklanan kitaplar, “Cifir”in geçmişinin İslamiyet’ten önceki devirlere dayandığını asıl kuralların Hz.Muhammed’in torunlarından biri olan İmam Caferus’s-Sadık tarafından konulduğu yazıyor. Kitaplarda, İmam Caferus’s-Sadık’ın sadece peygamberin soyundan gelenler tarafından kullanılabilecek olan bilgileri ve şifreleri bir kuzu derisinin üzerine kaydettiği, “Cifir”in bu kayıtların sonraki zamanlarda başkaları tarafından öğrenilmesiyle daha da yaygınlaştığını anlatıyor.

En yüksek seviye olan ‘cifir’ de Ebced kullanır. Yıldızname ve Cifir hakkında en derin bilgilere ve tabiri caiz iseYıldızname ve Cifir ustası olarak bilinen Türkiye’nin en büyük üstadı, 1830′ların başında büyücülük ile suçlanan ve öldürülen Müştak Baba adındaki bir şairdir. Geçmiş asırlarda yaşamış olan tüm Cifir’ciler kehanetlerini açık şekilde değil, mutlaka şifreyle yazmışlardır.

Yıldızname ve cifir için en büyük üstad olarak bilinen Müştak Baba’nın 1846’da basılan, Divan’ındaki bazı şiirlerde çok sayıda kehanet vardır, üstelik günün birinde ániden öldürüleceğini bile anlatmıştır ve bilinen en iyi kehanetlerinden biride, Ankara’nın 1923’te İstanbul’un yerini alıp başkent olacağını 100 küsur sene öncesinden söylemesidir.

Yıldızname ve Cifir ustası büyük üstad Müştak Baba, Ankara’dan sözettiği ve ‘Me’vá-yı názenine kim elf olursa efser / Lá-büdd olur o me’va İslámbol ile hemser’ sözleriyle başlayan şiirinde, kehaneti şu şekilde anlatmışdır;

Yıldızname ve Cifir üstadı Müştak Baba, ilk mısrada ‘1000’ mánásına gelen ‘elf’ ve ‘tác’ demek olan ‘efser’ sözlerini veriyor ve ‘efser’in başına ‘elf’in iláve edilmesi gerektiğini söylüyor. Ebced hesabıyla 341 tutan ‘efser’e ‘elf’in, yani ‘1000’ sayısının ilávesiyle, Ankara’nın başkent yapıldığı 1923’ün Hicri takvimle karşılığı olan 1341 tarihini elde ediyoruz.

Yıldızname ve Cifir üstadı Müştak Baba, daha sonra Ankara’nın eski harflerle yazılışında kullanılan ‘A-N-K-R-H’ harflerini mısralarda ayrı ayrı sıralıyor, ‘Güzeller beldesi ve Hacı Bayram’ın memleketi olan Ankara, 1341 yılında başlara tác olacak ve İstanbul’dan -yani, şiirin yazıldığı zamanın başkentinden- farksız hále gelecek’ diyor.