Home Yıldıznameler

Yıldıznameler

by Zeynel Eroglu

Astroloji Türleri – Astroloji Çeşitleri – Astroloji Teknikleri – Celtic Astrolojisi – Çin Astrolojisi – Electional Astrolojisi – Hint Astrolojisi – Kızıl Derili Astrolojisi –Osmanlı Astrolojisi – Yıldıznameler

YILDIZNAMELER

cifr_yontemi

Cifr yöntemiyle gelecekten haberler vermek için hazırlanan her türlü çizelge”yıldızname” diye anılır. Kimi zaman gelecekle ilgili kaygılar, dilekler yazılarak bu kaygı ve dileklerin harf değeriyle de hesapları yapılır. Dilek ve kaygıları Arapça anlamıyla ve Arap harfleriyle yazmak bu işin uzmanının işidir. Bu tip hesaplamalarda yapılacak yanlışlıkların yazgıyı kötü etkileyeceğine inanılır. Cifrle uğraşan kişilerin kendi yöntemleri, çizelgeleri vardır. Bu konuda açıklama ve bilgi vermezler.

Ayrıca, yıldızların kötü etkilerine, burçların gelecekle ilgili olumsuz bildirimlerine karşı yollar aranmış, yine ebcede dayanan ve matematikte “sihirli kareler” denilen biçimlerde vefkler hazırlanmıştır. Her köşesinde çeşitli yönlere yapılan toplamalarda aynı sonucu veren bu şifre ve muskaların istenilen sonucu verip vermediği belirsiz.

BURÇLAR 

Yıldızları ilk gözlemleyenler, onları daha iyi adlandırmak için dünyada gördükleri varlıklara benzettiler, hayvan ve söylence kişileriyle adlandırıp simgelediler.

Osmanlı yıldız fallarında, burç sistemi günümüzden farklı değildir :

             BURÇLAR VE TARİHLERİ

 

BURÇLARTARİHLER
HAMEL (Koç)21 Mart – 21 Nisan
SEVR (Boğa)21 Nisan – 21 Mayıs
CEVZA (İkizler)22 Mayıs – 21 Haziran
SERETAN (Yengeç)22 Haziran – 23 Temmuz
ESED (Aslan)24 Temmuz – 23 Ağustos
SÜMBÜLE (Başak)24 Ağustos – 23 Eylül
MİZAN (Terazi)24 Eylül – 23 Ekim
AKREB (Akrep)24 Ekim – 22 Kasım
KAVS (Yay)23 Kasım – 22 Aralık
CEDY (Oğlak)23 Aralık – 20 Ocak
21 Ocak – 19 ŞubatDELV (Kova)
20 Şubat – 20 MartHUT (Balık)

 

yıldızname
Bu burçlar kendi aralarında mevsime göre;

İlkbahar noktası burçları (burc-u rebii) : Koç, Boğa, İkizler

Yaz noktası burçları (burc-u sayfi) : Yengeç, Aslan, Başak

Sonbahar noktası burçları (burc-ı harifi) : Terazi, Akrep, Yay

Kış noktası burçları (burc-ı şefvi) : Oğlak, Kova, Balık

biçiminde bölünür.

Burçları da, döneminin anlayışına uygun olarak, dünyayı oluşturan dört öğeye göre değerlendiren anlayış, onlara şu özellikleri yakıştırıp sınıflandırır.

Ateş burçları (burc-ateşi ya da azeri) : Koç, Aslan, Yay

Toprak burçları (burc-ı haki) : Boğa, Oğlak, Başak

Su burçları (burc-ı abı) : Yengeç, Akrep, Balık

Hava burçları (burc-ı badi) : Terazi, İkizler, Kova
Burçlar ayrıca Kuzey burçları (burc-ı şimali) : Koç, Boğa, İkizler, Yengeç,

Aslan, Başak Güney burçları (burc-ı cenubi) : Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık olarak da sınıflandırılır.
Osmanlı yıldız falı anlayışına göre , burçlar, yıldızlar ve burçların doğa özellikleri arasında dostluklar ve düşmanlıklar vardır. Arkadaş ve eş seçerken bu dostluk/düşmanlık göz önüne alınmalıdır.

Dünyayı oluşturan öğelerden ;
Ateşin dostu hava, düşmanı su,
Toprağın dostu su, düşmanı hava,
Havanın dostu ateş, düşmanı toprak,
Suyun dostu toprak, düşmanı ateştir.

                   BURÇLARIN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

 

BURÇLARYILDIZIDOĞASIDOSTUDÜŞMANI
KOÇ / HAMELMERİH / MARSATEŞİKİZLER / CEVZAYENGEÇ / SERETAN
BOĞA / SEVRZÜHRE / VENÜSTOPRAKYENGEÇ / SERETANASLAN / ESED
İKİZLER / CEVZAUTARİT / MERKÜRHAVAASLAN / ESEDBALIK / HUT
YENGEÇ / SERETANKAMER / AYSUBOĞA / SEVRKOÇ / HAMEL
ASLAN / ESEDŞEMS / GÜNEŞATEŞİKİZLER / CEVZABOĞA / SEVR
BAŞAK / SÜMBÜLEUTARİT / MERKÜRTOPRAKAKREP / AKREBYAY / KAVS
TERAZİ / MİZANZÜHRE / VENÜSHAVAYAY / KAVSOĞLAK / CEDY
AKREP / AKREBMERİH / MARSSUBAŞAK / SÜMBÜLEKOVA / DELV
YAY / KAVSMÜŞTERİ / JÜPİTERATEŞKOVA / DELVBALIK / HUT
OĞLAK / CEDYZÜHAL / SATÜRNTOPRAKBALIK / HUTKOÇ / HAMEL
KOVA / DELVZÜHAL / SATÜRNHAVAKOÇ / HAMELAKREP / AKREB
BALIK / HUTMÜŞTERİ / JÜPİTERSUBOĞA / SEVRİKİZLER / CEVZA

 

yıldıznameDilimizdeki yıldızı barışmamak deyiminin kaynaklarından biri olan bu listeler, insanlar arasındaki iyi ilişkileri önceden bilmeye,saptamaya ilişkindir. Bu listeleri yapanların inanışına göre burçları, yıldızları ve burçlarının doğası birbiriyle dost olanlar, iyi geçinir, yalnız burçları ya da yıldızları arasında dostluk olanlar orta halli bir uyuşma sağlarlar. Burçlar, burç doğaları ve yıldızlar arasındaki anlaşmazlık ve düşmanlıklar insan ilişkilerine aynen yansır.

Yıldız ilişkileri listesinde yer alan gezegenler, dönemin inanışına göre, yedi kat gökyüzündeki sıralamayla, en uzaktan başlayarak en yakına doğru yer alırlar. Bu yedi kat gökyüzünün sekizinci katında, duran yıldızlar bulunur. Dokuzuncu kat gökyüzündeyse hiçbir gökcismi bulunmaz.

Her yıldız etkilediği kişiye özel nitelikler verir. Yalnız kişileri değil, haftanın kimi gün ve gecelerini de etkilerler. Zühal, Müşteri ve Merih eflak-i selase-i ulviye, Zühre, Utarit, Süfliyeyn diye anılırlar.

KAMER: Yıldızı bu gezegen olanlar, maymun iştahlı, ihmalci, karasız ve hayale düşkündürler. Zayıf, güçsüz, dayanıksız olurlar. Bencil ve endişelidirler. Kamer birinci feleğe ve pazartesi günü ile cuma gecesine egemendir. Beyaz renk Kamer’indir. Dostu Şems’tir. Düşmanı yoktur.

UTARİT: Yıldızı bu gezegen olanlar, zeki ve çalışkandır. Güzel konuşurlar, uysal ve sanata yatkın olurlar. Neşeli ve duyguludurlar. Aynı zamanda hileci ve vefasız olurlar. Utarit ikinci feleğe, pazar gecesi ile çarşamba gününe egemendir. Karışık renkler Utarit’indir. Dostu kamer düşmanları Şems ile Zühre’dir.

Yıldıznameler Hakkında Detaylı Bilgiler

ZÜHRE: Yıldızı bu gezegen olanlar, güzel, zarif, sevdaya eğilimli, sanatçı ruhlu olurlar. Eğlenceyi severler ve gösterişe, süse düşkündürler. Zühre üçüncü feleğe Salı gecesi ile Cuma gününe egemendir. Yeşil renk Zühre’nindir.

ŞEMS: Yıldızı bu gezegen olanlar, güçlü, zeki, sanatçı olurlar. İşlerinde başarılıdırlar. Halkı güneş gibi çekerler. Gösterişe, eğlenceye tutkundurlar, hayal kurmayı severler. Şems dördüncü feleğe ve pazar günü ile Perşembe gecesine egemendir. Sarı renk Şems’indir. Eski müneccimler gezegenler arasında Şemsi sultan sayarak, öteki gezegenlere onun yanında görevler vermişlerdir; Kamer vezir, Zühre çalgıcı, Müşteri kadı, Zühal hazinedar, Merih serasker.

MERİH: Yıldızı bu gezegen olanlar, güçlü, öfkeli,sert ve atak olurlar. Girişken ve kararlıdırlar. Fikirleri dengelidir. Daima kavga ve mücadele durumundadırlar. Merih beşinci feleğe ve cumartesi gecesi ile salı gününe egemendir. Kırmızı renk Merih’indir.

MÜŞTERİ: Yıldızı bu gezegen olanlar, cesur, onurlu ve cömert, zarif ve talihli olurlar. Güzel konuşurlar. Alçakgönüllü ve yumuşak huyludurlar. Müşteri altıncı feleğe ve pazartesi gecesi ile perşembe gününe egemendir. Mavi renk Müşteri’nindir. Merih ile kamer dostları, Zühre ile Utarit düşmanlarıdır.

ZÜHAL: Yıldızı bu gezegen olanlar, ahmak, cahil, kaba, korkak, cimri ve yalancı olurlar. Hurafelere inanırlar ve hayallere dalarlar. Zühal yedinci feleğe ve çarşamba gecesi ile cumartesi gününe egemendir. Siyah renk Zühal’indir. Zühre ve Utarit dostu, Şems ve Kamer düşmanıdır.

İnsanların doğdukları andaki burç ve yıldız etkilerinin, onların talih, huy,sağlık ve görünüşlerini etkilediğine inanan eski yıldız bilimciler, her burçta doğan erkek ve kadınlara ayrı öğütler verir, dualar da önerirler. Doğu ülkelerinde doğum saatinin hatta gününün tam bilinmeyişi, takvim değişiklikleri, bunları saptayabilmek için cetveller, çizelgeler yapılmasına yol açmıştır. Arabi ayların örneğin ramazan ayının yıllara göre mevsim değiştirmesi düşünülürse, bu çizelgelerin önemi anlaşılır.

Eğer yıldızına baktırmak isteyen kişi doğum tarihine ilişkin hiçbir şey bilmiyorsa, o zaman sayı ve harflerin yardımına başvurulur.

HARFLERİN GİZİ:

Divan edebiyatında ve bütün Müslüman ülkeler edebiyatında, her harfin bir rakamı karşıladığı bir hesap istemi kullanılır. Ebcet hesabı, edebiyatta bir olay için tarih düşürmede, gizli bilimlerde ise geleceği bilmede yardımcı olur. Harflerden ve sayılardan ve bunların oluşturduğu biçimlerden yaralanan gizli bilim “cifr” adını taşır ve kökü, birçok gizli bilimde olduğu gibi, kutsal bir kişiye, Hz. Ali’ye dayandırılır.
Astroloji Yıldıznameler konusu hakkında soru,sorun ve görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz…